Redox‐Active Metaphosphate‐Like Terminals Enable High‐Capacity MXene Anodes for Ultrafast Na‐Ion Storage

Sun, Boya; Lu, Qiongqiong; Chen, Kaixuan; Zheng, Wenhao; Liao, Zhongquan; Lopatik, Nikolaj; Li, Dongqi; Hantusch, Martin; Zhou, Shengqiang; Wang, Hai I.; Sofer, Zdeněk; Brunner, Eike; Zschech, Ehrenfried; Bonn, Mischa; Dronskowski, Richard; Mikhailova, Daria; Liu, Qinglei (Corresponding author); Zhang, Di; Yu, Minghao (Corresponding author); Feng, Xinliang (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2022)
Journal Article

In: Advanced materials
Volume: 34
Issue: 15
Page(s)/Article-Nr.: 2108682

Downloads