A vitamin-C-derived DNA modification catalysed by an algal TET homologue

Xue, Jian-Huang; Chen, Guo-Dong; Hao, Fuhua; Chen, Hui; Fang, Zhaoyuan; Chen, Fang-Fang; Pang, Bo; Yang, Qing-Lin; Wei, Xinben; Fan, Qiang-Qiang; Xin, Changpeng; Zhao, Jiaohong; Deng, Xuan; Wang, Bang-An; Zhang, Xiao-Jie; Chu, Yueying; Tang, Hui; Yin, Huiyong; Ma, Weimin; Chen, Luonan; Ding, Jianping; Weinhold, Elmar; Kohli, Rahul M.; Liu, Wen; Zhu, Zheng-Jiang; Huang, Kaiyao (Corresponding author); Tang, Huiru (Corresponding author); Xu, Guo-Liang (Corresponding author)

London [u.a.] : Nature Publ. Group (2019)
Journal Article

In: Nature : international weekly journal of science
Volume: 569
Issue: 7757
Page(s)/Article-Nr.: 581-585

Identifier